ENDOSCÒPIA

TIPUS D’ENDOSCÒPIES

La rinoscòpia no només ens permet veure els diferents cornets nasals sinó que també ens permetrà poder agafar mostres per biòpsia, cultiu i antibiograma i també poder realitzar rentats si és necessari.

RINOSCÒPIA

Quan està indicada?

 • Descàrrega nasal crònica (sigui unilateral o bilateral).
 • Esternut crònic
 • Esternut agut (si es sospita de cos estrany)
 • Deformació del pla nasal
 • Epistaxis (unilateral o bilateral)
 • Dolor o increment de la sensibilitat nasal
 • Estridor nasal
 • Ulceració de la trufa
 • Esternut invers accentuat.
 • Davant de sospita de: rinitis bacteriana, fúngica, parasitària, pòlips nasals, neoplàsies, etc.

 

VIDEO-OTOSCÒPIA

Quan està indicada?

 • Otitis externa crònica recidivant
 • Otitis mitja
 • Impossibilitat de valorar el timpà a la consulta
 • Cossos estranys/ masses.
 • Presència d’un síndrome de Horner / sospita de pòlips en gats.
 • Necessitat de fer rentat sota anestèsia general degut a una orella amb molta secreció abans de poder començar el tractament tòpic i aprofitar per fer video-otoscopia per valorar timpà.

Principals avantatges respecte la otoscopia

  • Major poder de magnificació de les estructures
  • Major lluminositat del camp de treball
  • Possibilitat d’utilització de pinces i catèters a través del canal de treball
  • Possibilitat de gravar l’exploració en un suport digital.

LARINGOSCÒPIA

 

Quan està indicada?

 • Estridor de vies respiratories altes
 • Intolerància al exercici
 • Distrés respiratori
 • Increment de l’esforç inspiratori / temps de inspiració perllongat
 • Canvis en la vocalització/ lladruc
 • Tos durant la ingesta

   

  URETROSCÒPIA

   

  Quan està indicada?

  • Només podem realitzar-la en femelles
  • Polaquiúria
  • Infeccions recurrents i cròniques del tracte urinari
  • Hematúria persistent
  • Disúria / Estrangúria

   La videoendoscopia ens permet visualitzar l’estat de la mucosa esofàgica, gàstrica i principi del duodè. No obstant en animals de mida petita i alguns gats pot ser que no es pugui visualitzar el duodè a causa de la mida del videoendoscopia. A part de veure les estructures ens permetrà poder agafar mostres per biòpsia i poder arribar a un millor diagnòstic o l’extracció de cossos estranys sense la necessitat de fer cirurgies invasives.

   GASTRODUODENOSCÒPIA

   Quan està indicada? Davant de pacients que presenten:

   • Nàusees
   • Ptialisme
   • Vòmits
   • Hematèmesis
   • Diarrea / Melena
   • Inapetència-anorèxia
   • Pèrdua de pes
   • Dolor abdominal

   Es recomana abans de plantejar una gastroduodenoscòpia haver fet un protocol diagnòstic previ:

   • Hemograma/ bioquímica
   • Coprològic
   • Estudi radiogràfic d’abdomen / ecografia abdominal
   • Folat / Cobalamina
   • cPLI-fPLI
   • Maneig gastroentèric empíric / Modificació de la dieta

     

    COLONOSCÒPIA

     Quan està indicada?

    • Vòmit
    • Diarrea / Melena / hematoquècia
    • Tenesme/ flatulències
    • Inapetència /anorèxia
    • Pèrdua de pes
    • Dolor abdominal

    Es recomana abans de plantejar una gastroduodenoscòpia haver fet un protocol diagnòstic previ:

     Hemograma/ bioquímica

    • Coprològic
    • Estudi radiogràfic d’abdomen / ecografia abdominal
    • Folat / Cobalamina
    • cPLI-fPLI
    • Maneig gastroentèric empíric / Modificació de la dieta

      

     NASOFARINGOSCÒPIA

     La nasofaringoscòpia forma part de l’examen de rinoscòpia.

     Quan està indicada?

     • Esternut invers
     • Sibilància inspiratòria nasal
     • Estridor inspiratori nasal
     • Disfàgia