DERMATOLOGIA

 La dermatologia tracta totes les malalties de la pell, pèl, ungles i orelles de gossos i gats.

Els nostres serveis inclouen: presa de mostres per mitjà de raspat cutani, biòpsia cutània i extracció de mostres de sang per diagnòstic d’al·lèrgies entre altres

La salut de les orelles és molt important, per això disposem d’aparells que ens permeten arribar a la majoria dels diagnòstics. Realitzem tractaments per les patologies auriculars més habituals com les infeccions per bacteris, fongs, paràsits, etc. Molts cops, els problemes dermatològics són crònics i requereixen revisions periòdiques.

En aquests casos, el nostre objectiu és el benestar de l’animal i realitzar un manteniment que minimitzi al màxim els símptomes del problema dermatològic.

També realitzem i tractaments que inclouen la videoendoscòpia i neteges auriculars.